بوسه ی عید

متن ترانه:

 

لب من، لب تو، لب من، نه، لب تو، نه، لب من

لب من حرفهای خوب خوب می زنه، می گه عید اومده فصل چمنه، داره با عشوه و با خنده می گه 

عید اومد، عمر زمستون سر اومد، پای هفت سین، گل گندم در اومد

حالا گوش کن، چی می گم! می دونی که لب هام چی می خواد؟ بوسه ازت عیدی می خواد

همه جا غرق گل و، سبزه و پروانه شده، دیگه سرمای زمستون، مثل افسانه شده

گل خنده روی لب، زینت هر خونه شده، سفره ی سرد زمستون، دیگه وارونه شده

گل خنده روی لب، زینت هر خونه شده، سفره ی سرد زمستون، دیگه وارونه شده

حالا گوش کن، چی می گم! می دونی که لب هام چی می خواد؟ بوسه ازت عیدی می خواد

 

لب من، لب تو، لب من، نه، لب تو، نه، لب من

لب من حرفهای خوب خوب می زنه، می گه عید اومده فصل چمنه، داره با عشوه و با خنده می گه 

عید اومد، عمر زمستون سر اومد، پای هفت سین، گل گندم در اومد

حالا گوش کن، چی می گم! می دونی که لب هام چی می خواد؟ بوسه ازت عیدی می خواد

بوسه ازت عیدی می خواد

عیدی می خواد، بوسه می خواد، بوسه می خواد، عیدی می خواد

………

نشانه ها:

ترانه سرا: میرفخرایی

ترانه خوان: رامش / آذر محبی

ترانه ساز: سعید مهوان

پخش از: آپولون