بگو!

متن ترانه:

بگو، از کوچ شبانه ی کبوتر، بگو، از گل های اطلسی پَرپَر!

بگو، از شوق رهایی توی بارون، بگو، از تشنگی توی ظهر تابستون!

 

بگو، از خواب شقایق زیر مهتاب، بگو، از مرگ پرنده زیر آفتاب!

بگو، از عطر لطیف گل گیلاس، بگو، از شبنم روی برگ گل یاس!

آآآ

 

بگو، از سکوت دَمکرده ی خونه، بگو، از خاطره هایی که می مونه!

بگو، از لحظه ی دیدار دو عاشق، بگو، از سرخی گلبرگ شقایق!

بگو، از حادثه ی جاده ی برفی، که هنوز هم روی لب تو مونده حرفی!

بگو، از هرچی که می بینی و دیدی، بگو، از هر چی که دیدی و شنیدی!

بگو! بگو! بگو!

 

گوش من تشنه ی اون حرفهای توست، عشق من، فردای من، فردای توست

گوش من تشنه ی اون حرفهای توست، عشق من، فردای من، فردای توست

بگو! بگو! بگو!

 

نشانه ها:

ترانه سرا: مینا اسدی

ترانه خوان: رامش / آذر محبی

ترانه ساز: منوچهر چشم آذر

زمان اجرا: 1355 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / دیسکو 10