بیچاره من

متن ترانه:

 

بیچاره من، بیچاره من، بیچاره من که عاشقم

اونهم اسیر عشق کی؟ اونهم اسیر عشق تو

عشق کسی که دیوونه است، همه ی کارهاش وارونه است

واسه فرار از عاشقی، همش توی کار بهونه است

وای، به روزگار من، بیچاره من، بیچاره من

 

بیچاره من، بیچاره من، بیچاره من که عاشقم

اونهم اسیر عشق تو، تویی که می خندی به عشق

که از کنارش رد می شی، تویی که گاهی بد می شی

تویی که دل سوزوندن رو، دیگه داری بلد می شی

وای، به روز گار من، بیچاره من، بیچاره من

 

دوستم نداشتی، دوستم نداری، واسه همین، بهونه می آری

عاشق شدن، دل می خواد توی سینه، توی سینه که، تو دل نداری

 

دوستم نداشتی، دوستم نداری، واسه همین، بهونه می آری

عاشق شدن، دل می خواد توی سینه، توی سینه که، تو دل نداری

دنیا مونده توی کار من، مونده توی حال زار من

دنیا مونده توی کار من، مونده توی حال زار من

وای، به روزگار من، بیچاره من، بیچاره من

 

بیچاره من، بیچاره من، بیچاره من که عاشقم

اونهم اسیر عشق تو، تویی که می خندی به عشق

که از کنارش رد می شی، تویی که گاهی بد می شی

تویی که دل سوزوندن رو، دیگه داری بلد می شی

وای، به روز گار من، بیچاره من، بیچاره من

 

دوستم نداشتی، دوستم نداری، واسه همین، بهونه می آری

عاشق شدن، دل می خواد توی سینه، توی سینه که، تو دل نداری

 

دوستم نداشتی، دوستم نداری، واسه همین، بهونه می آری

عاشق شدن، دل می خواد توی سینه، توی سینه که، تو دل نداری

دنیا مونده توی کار من، مونده توی حال زار من

دنیا مونده توی کار من، مونده توی حال زار من

وای، به روزگار من، بیچاره من، بیچاره من

  

نشانه ها:

 

ترانه سرا: شاهکار بینش پژوه

ترانه خوان: شاهکار بینش پژوه

ترانه ساز: شاهکار بینش پژوه