بیگانه

متن ترانه:

 

ای شمع روشن دور خود، پروانه می خواهی، در سرزمین عاقلان، دیوانه می خواهی!

هنگام شادی دور من، خط می کشی، اما، روزی برای گریه ات، یک شانه می خواهی

یک شانه می خواهی

آه … هاها، ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد!

آه … هاها، ای همیشه دورتر، از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد برد!

 

من آشناتر با توام، بیگانه می خواهی، از چهار ستون پیکرم، ویرانه می خواهی

مردانه پای عشق تو ماندم، تمام عمر را، از من ولیکن گریه ای، مردانه می خواهی

مردانه می خواهی

آه … هاها، ای غم دوران من آتش زدی، بر جان من، خاکسترم را باد برد!

آه … هاها، ای همیشه دورتر، از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد برد!

آه … هاها، ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد!

آه … هاها، ای همیشه دورتر، از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد برد!

آه … هاها، ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد!

آه … هاها، ای همیشه دورتر، از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد برد!

نشانه ها:

 

ترانه سرا: فرجام خیرالهی

ترانه خوان: سینا سرلک

ترانه ساز: راشد

تنظیم کننده آهنگ: هومن عظما

زمان اجرا: 1398 هجری خورشیدی / 2019 میلادی