بی نظیری

متن ترانه:

 

هر چی که تو می گی، حرف من هم هست، هیچکدوم حرفهات، قلبم رو نشکست

مگه می شه عشقی، اینقده پاک و معصوم، با تو زندگیم شد، آروم آروم؟

توی تموم دنیا، همیشه بی نظیری، از دلم تونستی، غم رو بگیری

 

هر چی که خواستم و می خوام، به دلم اومده با تو

چشام رو بستم و دیدم، توی رؤیاهام چشات رو

مگه می شه عشقی، اینقده پاک و معصوم، با تو زندگیم شد، آروم آروم؟

توی تموم دنیا، همیشه بی نظیری، از دلم تونستی، غم رو بگیری

 

تا ابد عشق منی، خوب و بد، عشق منی، تو همیشه با منی، بهم نگاه کن!

روز و شب هر ساعتی، وقتهای بی طاقتی، حتی توی ناراحتی، من رو صدا کن!

مگه می شه عشقی، اینقده پاک و معصوم، با تو زندگیم شد، آروم آروم؟

توی تموم دنیا، همیشه بی نظیری، از دلم تونستی، غم رو بگیری

مگه می شه عشقی، اینقده پاک و معصوم، با تو زندگیم شد، آروم آروم؟

توی تموم دنیا، همیشه بی نظیری، از دلم تونستی، غم رو بگیری

نشانه ها:

 

ترانه خوان: صبا شکیبا

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2018 میلادی