تاک

متن ترانه:

 

 تو يه تاک قد کشيده، پا گرفتی روی سينم، واسه پا گرفتن تو، عمريه، که من زمينم

راز قد کشيدنت رو، عمريه، دارم می بينم 

داری می رسی به خورشيد، ولی من بازم، همينم

می زنن چوب زير ساقت، واسه لحظه های رُستن 

ريختن آب زير پاهات، هی من رو، شستن و شستن

توی سرما و توی گرما، واسه تو، نجاتم 

عمری، توی هجوم باد وحشی، سپر بلاتم، عمری

 

آدمها هجوم آوردن، برگهای سبزت رو بردن 

توی پاييز و زمستون، ساقت رو، به من سپردن

سنگينيت روی سينه من، سايت هم  نصيب مَردُم 

ميوه هاتم آخر سر، که می شن، قسمت هر خم

نه ديگه پا می شم اين بار، خالی از هر شک و ترديد

می رم اون بالاها مغرور، تا بنشينم جای خورشيد

تن به سايه ها نمی دم، بسه هر چی سختی ديدم، این قدر زجر کشيدم، تا به آرزوم رسيدم

بذار آدمها بدونن، می شه بيهوده نپوسيد!

می شه خورشيد شد و تابيد، می شه آسمون رو بوسيد

بذار آدمها بدونن، می شه بيهوده نپوسيد!

می شه خورشيد شد و تابيد، می شه آسمون رو بوسيد

 

بذار آدمها بدونن، می شه بيهوده نپوسيد!

می شه خورشيد شد و تابيد، می شه آسمون رو بوسيد

بذار آدمها بدونن، می شه بيهوده نپوسيد!

می شه خورشيد شد و تابيد، می شه آسمون رو بوسيد

بذار آدمها بدونن، می شه بيهوده نپوسيد!

می شه خورشيد شد و تابيد، می شه آسمون رو بوسيد

بذار آدمها بدونن، می شه بيهوده نپوسيد!

می شه خورشيد شد و تابيد، می شه آسمون رو بوسيد

نشانه ها:

ترانه سرا: مسعود هوشمند

ترانه خوان: سیاوش قمیشی

ترانه ساز: سیاوش قمیشی

تنظیم کننده موسیقی: ایمان فروتن

آلبوم: تاک

زمان اجرا: 1372 هجری خورشیدی / 1993 میلادی

پخش از: ترانه

اجرا در کنسرت