تا وقتی که من بمیره، دل بمیره

متن ترانه:

 چشمهام اگه آهو بشه توی صحرا، دستهام اگه قایق بشه توی دریا

خورشید اگر با آسمون قهر کنه، بره قایم شه پشت تور ابرا

 ابرا اگه یه پارچه بارون بشن، پرستوها ریگ بیابون بشن

 ستاره ها روی زمین بیفتن، فرشته ها اون بالا گریون بشن

 تا وقتی که من بمیرم، دل بمیره، از سر من عشق تو بیرون نمی ره

 تا وقتی که من بمیرم، دل بمیره، از سر من عشق تو بیرون نمی ره

  

دستهات اگر حلقه ی زنجیر بشه، نگاه تو، تیغه شمشیر بشه

خورشید اگر بار سفر ببنده، خنده ی من، ناله شبگیر بشه

 دوستت دارم اندازه یه دنیا، یه آسمون، قد تموم ابرا

 قد همه ستاره های عالم، یا هر چی هست ماهی توی آب دریا

 تا وقتی که من بمیرم، دل بمیره، از سر من عشق تو بیرون نمی ره

تا وقتی که من بمیرم، دل بمیره، از سر من عشق تو بیرون نمی ره

  

چشمهام اگه آهو بشه توی صحرا، دستهام اگه قایق بشه توی دریا

 خورشید اگر با آسمون قهر کنه، بره قایم شه پشت تور ابرا

ابرا اگه یه پارچه بارون بشن، پرستوها ریگ بیابون بشن

 ستاره ها روی زمین بیفتن، فرشته ها اون بالا گریون بشن

 تا وقتی که من بمیرم، دل بمیره، از سر من عشق تو بیرون نمی ره

 تا وقتی که من بمیرم، دل بمیره، از سر من عشق تو بیرون نمی ره

 

 دستهات اگر حلقه ی زنجیر بشه، نگاه تو تیغه شمشیر بشه

 خورشید اگر بار سفر ببنده، خنده ی من ناله شبگیر بشه

دوستت دارم اندازه یه دنیا، یه آسمون قد تموم ابرا

 قد همه ستاره های عالم، یا هر چی هست ماهی توی آب دریا

 تا وقتی که من بمیرم، دل بمیره، از سر من عشق تو بیرون نمی ره

تا وقتی که من بمیرم، دل بمیره، از سر من عشق تو بیرون نمی ره

 ………

نشانه ها:

ترانه سرا: کریم محمودی

ترانه خوان: گیتی پاشایی

ترانه ساز: پرویز اتابکی

پخش از: آهنگ روز