ترانه با حال

متن ترانه:

رؤيای ما، بسر اومده، حالم بده، حالم بده

سررفتن رو، چه خوب بلده! حالم بده، حالم بده

حالم بده، دلم واسه تو لک زده، نون خامه ای رو دیده، باز ناخنک زده حالم بده، حالم بده

 

شمع بنفش، هنوز روشنه، حالم بده، حالم بده

تلفن هم، زنگ نمی زنه، حالم بده، حالم بده

شال سياه، دليل با تو بودنه، عطر خوب تو، تنها رفيق منه

حالم بده، حالم بده

 

!گلهای سرخ  بی صاحب، چه خوب! چه خوب

!همه دنبال يک همشب، چه خوب! چه خوب

!همه در فکر يک بوسه، چه خوب! چه خوب

!همه بی سر، همه بی لب، چه بد! چه بد

!شب بندر، شب شيون، چه بد! چه بد

!شب از گريه آبستن، چه بد! چه بد

!النگوها، همه بی تو، چه بد! چه بد

!ترانه ها، همه بی من، چه بد! چه بد

!حالم بده، حالم بده، حالم بده! حالم بده

It’s gonna be all right, tonight, tonight

 

حالم بده، حالم بده، حالم بده، حالم بده، حالم بده، حالم بده

It’s gonna be all right, tonight, tonight

It’s gonna be all right, tonight, tonight

 

!به نبض تند من، برقص! برقص! وقت رها شدن، برقص! برقص

It’s gonna be all right, tonight, tonight

It’s gonna be all right, tonight, tonight

It’s gonna be all right, tonight, tonight

 

!به نبض تند من برقص! برقص! وقت طلا شدن برقص! برقص

It’s gonna be all right, tonight, tonight

It’s gonna be all right, tonight, tonight

It’s gonna be all right, tonight, tonight

 

حالم بده، حالم بده،حالم بده، حالم بده، حالم بده

It’s gonna be all right, tonight, tonight

It’s gonna be all right, tonight, tonight

:نشانه ها

 ترانه سرا: شهیار قنبری

ترانه خوان: شهیار قنبری

تنظیم کننده موسیقی ترانه: استیو مک کرام

آلبوم: دوستت دارم ها

زمان اجرا: 1380 هجری خورشیدی / 2001 میلادی