تشنه

متن ترانه:

 

چه شود، یک شب ای نازنین، به خوابم آیی؟ به تماشای این دیده ی پُر آبم آیی

چه شود، یک شب ای ماه من، به مهربانی، به پرستاری این دل خرابم آیی؟

چه شود، یک شب ای نازنین، به خوابم آیی؟

 

به خدا عشق تو، قلب من آتش زده، تو گر آتش شوی، من شوم آتشکده

به در خانه ی باده فروشان شبی، من ِ لب تشنه را، باده بنوشان شبی!

 

تو کجا؟ تو کجا می روی و، من به کجا؟ کجا شد آن قرار ما؟

مشکن، دل من! بر سر راه تو منم، فتاده از پا

من آن مرغ شبم، در دنیای وفا، عشق آمد که مرا به ناله آرد

من در جمع شما، خواهم ناله کنم، این طوفان بلا، اگر گذارد، اگر گذارد

 

چه شود، یک شب ای نازنین، به خوابم آیی؟ به تماشای این دیده ی پُر آبم آیی

چه شود، یک شب ای ماه من، به مهربانی، به پرستاری این دل خرابم آیی؟

چه شود، یک شب ای نازنین، به خوابم آیی؟

 نشانه ها:

 

ترانه سرا: رحیم معینی کرمانشاهی

ترانه خوان: کورس سرهنگ زاده

ترانه ساز: اکبر محسنی

پخش از: آهنگ روز