تصویر یک فصل

متن ترانه:

 

برف سفید سنگین، آروم آروم، پاورچین، پا می ذاره توی باغچه، می نشینه روی پرچین

سرما جوونه بسته، بغضش طاق رو شکسته، گل داده باز گل یخ، روی شاخه، بست نشسته

اجاق شب کوره، اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، ستاره خاموشه

تموم شهر امشب نقره پوشه

آواز مرغ شبخون، پنجره ها رو بسته، با سوز باد وحشی، سکوت شب شکسته

توی خونه های تاریک، کرسی باز چله گونه، سرما پیره چه سرده، با اینکه نیمه جونه!

اجاق شب کوره، اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، ستاره خاموشه

تموم شهر امشب نقره پوشه

سرما باز روی شاخه های کاج، یخ می ریسه مثل نخ

خورشید خوابیده توی برج عاج، می سازه شب، قصر یخ

پشت پرچینهای سرد ابر، گرما شده، نقره داغ

باغچه خوابه، سرد و بی رمق، یخ بسته آغوش باغ

اجاق شب کوره، اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، ستاره خاموشه

تموم شهر امشب نقره پوشه

 

برف سفید سنگین، آروم آروم، پاورچین، پا می ذاره توی باغچه، می نشینه روی پرچین

زاغی روی پشت بومه، کبکش خروس می خونه، دل داده با دل برف، می خواد برف، باز بمونه

اجاق شب کوره، اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، ستاره خاموشه

تموم شهر امشب نقره پوشه

آواز مرغ شبخون، پنجره ها رو بسته، با سوز باد وحشی، سکوت شب شکسته

توی خونه های تاریک، کرسی باز چله گونه، سرما پیره چه سرده، با اینکه نیمه جونه!

اجاق شب کوره، اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، ستاره خاموشه

تموم شهر امروز نقره پوشه

آسه آسه، از حصار شب، صبح ها بیرون می ذاره، با اینکه شب رفته باز سحر، خورشید حرفی نداره

با کوچ شب توی کوچه ها، می آد این صدا به گوش

می خونه برف پارو می کنیم، یه مرد پارو به دوش

اجاق شب کوره، اجاق شب کوره، ستاره خاموشه، ستاره خاموشه

تموم شهر امشب نقره پوشه

نشانه ها:

ترانه سرا: علی کامرانی

ترانه خوانان: سلی / سلیمان واثقی – نلی / شمسی اشتری

ترانه ساز: پرویز اتابکی

تنظیم کننده موسیقی: ناصر چشم آذر

زمان اجرا: 1356 هجری خورشیدی

پخش از: آونگ – رنگارنگ 9

اجرا در واریته ی رنگارنگ تلویزیون ملی ایران