تمام ناتمام

متن ترانه:

 

تو بیا، ای یار دیرین!

تو بیا، ای شور شیرین، که به صحراها، دریاها، بباریم!

تو بیا، ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم!

تو بیا، با هم دوباره، در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم!

تو بیا، ای خنده ی دور!

در سحرگاهان پُرنور،سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم!

 تمام کهکشان، نشان از تو دارد، زمان بدون تو، سر گذر ندارد

جهان به اعتبار خنده ی تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها، همین جاست

 

تو بیا، با من نگارا! تازه کن هوای ما را!

تو بیا، ای جان که با تو، بزنم دل را به دریا!

تو بیا، ای یار دیرین، تو بیا، ای شور شیرین!

تو بیا، تا شب دوباره،سر زند ماه و ستاره!

 تمام کهکشان، نشان از تو دارد، زمان بدون تو، سر گذر ندارد

جهان به اعتبار خنده ی تو زیباست، بیا، تمام ناتمام ما همین جاست!

نشانه ها:

 

ترانه خوانان: امید نعمتی – گروه پالت

زمان اجرا: 1395 هجری خورشیدی / 2017 میلادی

دانستنی ها:

 این ترانه برای عنوانبندی پایانی مجموعه ی دنباله دار لیسانسه ها فراهم و اجرا گردیده است.

 

اجرای کنسرت – 1395 هجری خورشیدی

 

اجرا در بخش پایانی مجموعه ی دنباله دار لیسانسه ها (2) – 1396 هجری

خورشیدی / 2018 میلادی

زمینه نوشته پیوسته دیگر: