تمنّای وصال

متن ترانه:

 

تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه، چون سیل روانه؟

 خواهد به سر آید، غم هجران تو یا نه، ای تیر غمت را، دل عشاق نشانه؟

جمعی به تو مشغول و تو غایب، ز میانه

جمعی به تو مشغول و تو غایب، ز میانه

 

بلبل به چمن، زان گل رخسار، نشان دید، پروانه در آتش شد و، اسرار، عیان دید

عارف صفت وصف تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا، عکس رخ یار، توان دید

دیوانه منم من، که روم خانه به خانه

دیوانه منم من، که روم خانه به خانه

 

هر در که زنم، صاحب آن خانه، تویی تو،  هر جا که روم، پرتو کاشانه، تویی تو

در میکده و دیر که جانانه، تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه، تویی تو

مقصود تویی، کعبه و بتخانه، بهانه، بهانه

مقصود تویی، کعبه و بتخانه، بهانه

مقصود تویی، کعبه و بتخانه، بهانه، بهانه

مقصود تویی، کعبه و بتخانه، بهانه

نشانه ها:

 

ترانه سرا: شیخ بهایی

ترانه خوان: فرامرز آصف

ترانه ساز: عبدالحسین مهتاباد

تنظیم کننده موسیقی: نینف آرسانز

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی/ 2018 میلادی

زمینه نوشته پیوسته: