تندیس پری دریایی

The Statue of the Little Mermaid

 

نشانه ها:

جنس: برنز

بلندی: 25/1 متر

سنگینی: 175 کیلوگرم

تندیس ساز: ادوارد اریکسن

زمان ساخت: 1913 میلادی

مکان: دانمارک – کپنهاگ – لنگه لینیه

زمینه ساخت تندیس پری دریایی چیست؟

شکل تندیس پری دریایی ترکیبی است که نیمی از آن انسان و نیمی دیگر ماهی می باشد. سازنده این تندیس

ادوارد اریکسن – در ساختن آن از نوشته ی  هانس کریستین آندرسن  و اندام همسر خود الهام گرفته است.

این تندیس بر روی صخره قرار دارد و به سوی دریا نگاه می کند.