تندیس پسرک شاشو

The Statue of the Manneken Pis

نشانه ها:

جنس: برنز

بلندی: 61 سانتیمتر

تندیس ساز: هیرونیموس دوکوئسنوی، بزرگ

زمان ساخت: 1619 میلادی

مکان: بلژیک – بروکسل

 

پیشینه تندیس پسرک شاشو چیست؟

تندیس پسرک شاشو مجسمه ای چشمه ای می باشد که برای نخستین بار در سال 1388 میلادی ساخته و

برپا گردید. اما این تندیس تاکنون هفت بار دزدیده شده است که آخرین بار در قرن بیستم توسط دانشجویان

دهکده بروکسیل بوده، و به همین سبب هم،

تندیسی که اکنون در شهر بروکسل – پایتخت بلژیک – وجود دارد، در سال 1965 برپا گردیده است و یک

نسخه از تندیس اصلی می باشد که در سال 1619 ساخته شده و در موزه شهر – مزون دو روآ – نگهداری

می شود.

22 ژوئن 2013 – نهصد و دومین لباس ویژه تندیس که لباس شهردار بروکسل بوده است.

از سال 1698 میلادی هم، در روزهایی از سال بر آن لباسی ویژه ی مناسبت های گوناگون پوشانده می شود

و نیز

با وصل شدن به مخزن نوشیدنی – معمولاً آبجو – ، از آن نوشیدنی بیرون می آید و از بازدید کنندگان به این

وسیله پذیرایی می شود.

در مورد چگونگی برپایی این تندیس، افسانه های گوناگونی گفته شده است که از آن جمله این بوده است که

کشیشی پسر کوچکش را گم می کند و پس از دو روز پیدایش می کند. به همین سبب در روز شکرگزاری این

تندیس را در کنج جایی که پسرش شاشیده – جای کنونی تندیس – برپا می دارد.