تندیس یادبود هرمان

Hermann Monument

(Das Hermanndenkmal)

نشانه ها:

جنس: سنگ شنی برای پایه و لوله های آهنی و صفحه های مسی.

بلندی: 57/ 26 متر

تندیس ساز: ارنست فون باندل

زمان ساخت: 1875 میلادی

مکان: آلمان – راین وستفالن شمالی – جنگل تویتوبورگ

جای زمین نگاری / موقعیت جغرافیایی: 51 درجه و 54 دقیقه و42 ثانیه شمالی

تندیس یادبود هرمان نشانگر نخستین پیروزی قوم های آلمانی بر ارتش روم است و از این رو برای آلمانی ها

اهمیت ملی دارد.

جنگ واروس – سردار رومی – در قرن نهم میلادی در نزدیکی جنگل تویتوبورگ در ایالت نوردراین

وستفالن – آلمان – روی داد و هرمان فرماندهی  این جنگ را بر عهده داشت.

این یادبود دارای 46/53 متر بلندی است که 57/26 متر آن تندیس و 89/26 متر پایه آن است و بلندترین

مجسمه آلمان است و تا سال 1886 نیز بلندترین مجسمه جهان بود.

بر روی شمشیر این تندیس نوشته شده:

DEUTSCHE:EINIGKEIT:STAERKE

MEINE:STAERKE:DEUTSCHLANDS:MACHT

که به معنای:

اتحاد آلمانی ها قدرت من است

قدرت من نیروی (نظامی) آلمان است

 تندیس یابود هرمان حدود سال 1900 میلادی

ساختن این تندیس یادبود در سال 1841 آغاز شد، اما بدون کمک مالی ایالت پروس تا سال 1875 میلادی که

پس از اتحاد آلمانی ها در سال 1870 به دست بیسمارک و جنگ 71- 1870 فرانسه و پروس بود، کامل نشد.

این تندیس یادبود در 16 آگست 1875 برپا گردید.