تندیس یادبود ورود مارتین لوتر

The Statue of Martin Luther

(Der Lutherdenkmal)

نشانه ها:

 

تندیس ساز: آدولف فون دوندرف

جنس: برنز

مکان: آلمان – آیزناخ – میدان کارل

 

پیشینه تندیس یادبود ورود مارتین لوتر چیست؟

تندیس یادبود ورود مارتین لوتر به وارتبورگ – آلمان – در 4 مه 1895 در آیزناخ – آلمان – بر پا شد.

در اکتبر و نوامبر 1889 میلادی، سومین مجمع اتحادیه پروتستانها در آیزناخ برگزار شد. مهمترین تصمیم

مجمع، این بود که یادبودی برای مارتین لوتر در شهر آیزناخ که زادگاه او بود، ساخته شود. به دنبال این

تصمیم، کمیته یادبود مارتین لوتر تشکیل شد که سازمان و تشکیلات هنری را تعیین کرد.

آدولف فون دوندرف که پیش از آن تندیس یادبود باخ – در آیزناخ – و تندیس سوار بر اسب کارل آگوستوس

را ساخته بود، برنده ساخت این تندیس شد.

  مکان برپایی این تندیس هم، میدان کارل در کنار کلیسای نیکلای که در سده های میانی / قرون وسطا در

بخش قدیم آیزناخ، بازار شهر بوده، تعیین شد.