تهران تهران

متن ترانه:

 

در اوج رنگ و نور، در پیش پای کوه، گسترده شهر من، چه با شکوه!

آن جا که چهره ها، پُرمهر و آشناست، آن جا که صد سلام، به یک صداست

تهران تهران، تهران تهران، شهر رؤیایی زیبارویان

در چشم من، یک رؤیایی، در قلب من، یک دنیایی

 

تهران تهران، تهران تهران، شهر رؤیایی زیبارویان

در چشم من، یک رؤیایی، در قلب من، یک دنیایی

 

در دلم طاقت غم غربت نبود، هیچ دیار بیشتر از خانه راحت نبود

اشک من ریزد از شوق دیدار تو، شهر من تا ابد، خدا نگهدار تو

 

تهران تهران، تهران تهران، ای شهر گنج خورشید تابان

شب بیداری، شاد و روشن، گرم عشقی، چون قلب من

تهران تهران، تهران تهران، شهر رؤیایی زیبارویان

در چشم من، یک رؤیایی، در قلب من، یک دنیایی

 

تهران تهران، تهران تهران، شهر رؤیایی زیبارویان

در چشم من، یک رؤیایی، در قلب من یک دنیایی

 

در دلم طاقت غم غربت نبود، هیچ دیار بیشتر از خانه راحت نبود

اشک من ریزد از شوق دیدار تو، شهر من تا ابد، خدا نگهدار تو

 

تهران تهران، تهران تهران، ای شهر گنج خورشید تابان

شب بیداری، شاد و روشن، گرم عشقی، چون قلب من

تهران تهران، تهران تهران، شهر رؤیایی زیبارویان

در چشم من، یک رؤیایی، در قلب من یک دنیایی

نشانه ها:

 

ترانه سرا: محمد علی شیرازی

ترانه خوان: فرامرز پارسی

ترانه ساز: فرامرز پارسی

تنظیم کننده آهنگ: منوچهر چشم آذر

زمان اجرا: 1354 هجری خورشیدی