توی چشمون سیاهم

متن ترانه:

توی چشمون سیاهم تو نگاه کن، به رخسار چو ماهم تو نگاه کن

دیگه غم توی دلم پا نمی ذاره، دل من پس از این غصه نداره

!ببین خنده من شادی من، هستی من مستی من، هر چه که دارم از تو دارم

!ببین نور صفا در نگهم، پرتو چشم سیهم، هر چه که دارم از تو دارم

!توی چشمون سیاهم تو نگاه کن، به رخسار چو ماهم تو نگاه کن

دیگه غم توی دلم پا نمی ذاره، دل من پس از این غصه نداره

 

!ببین چشمون من جام شرابه، نگهم به خدا جادوی خوابه

!دل من شده دمساز محبت، بخوان از نگهم راز محبت

دیگه بر لب من سرشک غم نمی نشینه، دیگه جای تو را در دل من کسی نگیره

!توی چشمون سیاهم تو نگاه کن، به رخسار چو ماهم تو نگاه کن

دیگه غم توی دلم پا نمی ذاره، دل من پس از این غصه نداره

 

!ببین چشمون من جام شرابه، نگهم به خدا جادوی خوابه

!دل من شده دمساز محبت، بخوان از نگهم راز محبت

دیگه بر لب من سرشک غم نمی نشینه، دیگه جای تو را در دل من کسی نگیره

!توی چشمون سیاهم تو نگاه کن، به رخسار چو ماهم تو نگاه کن

دیگه غم توی دلم پا نمی ذاره، دل من پس از این غصه نداره

!توی چشمون سیاهم تو نگاه کن، به رخسار چو ماهم تو نگاه کن

دیگه غم توی دلم پا نمی ذاره، دل من پس از این غصه نداره

!توی چشمون سیاهم تو نگاه کن، به رخسار چو ماهم تو نگاه کن

دیگه غم توی دلم پا نمی ذاره، دل من پس از این غصه نداره

 

نشانه ها:

ترانه سرا: علیرضا طبایی

ترانه خوان: هایده / عصومه دده بالا

ترانه ساز: حسن لشکری

زمان اجرا: 1352 هجری خورشیدی

پخش از: آهنگ روز

 

دانستنی:

این ترانه برای فیلم تنها و گل ها با لب زنی ارغوان / حامده حامدی فراهم و اجرا گردیده

است.

زمینه نوشته پیوسته: