تو بخند!

متن ترانه:

 

این روزا هر کی می گه، عاشق و شیدام، تو بخند! تو بخند! تو بخند!

یا می گه از غم دل، لاله ی صحرام، تو بخند! تو بخند! تو بخند!

دل چیه؟ دلبر و دلدار کدومه؟ هر کی فکر خودشه، یار کدومه؟

با کسی درد درونت را مگو! این روزا محرم و غمخوار کدومه؟

اشک اگر باشه، سرابه، خنده ها نقش بر آبه

عشق اگر باشه، توی خوابه، که اونهم، رنج و عذابه

 

این روزا هر کی می گه، عاشق و شیدام، تو بخند! تو بخند! تو بخند!

یا می گه از غم دل، لاله ی صحرام، تو بخند! تو بخند! تو بخند!

دل چیه؟ دلبر و دلدار کدومه؟ هر کی فکر خودشه، یار کدومه؟

با کسی درد درونت را مگو! این روزا محرم و غمخوار کدومه؟

اشک اگر باشه، سرابه، خنده ها نقش بر آبه

عشق اگر باشه، توی خوابه، که اونهم، رنج و عذابه

 

نشانه ها:

ترانه سرا: هما میرفشار

ترانه خوان: اونیک

ترانه ساز: اونیک

پخش از: الیمپیک

زمینه نوشته پیوسته دیگر: