تو رو هر کس که بخواد، من نمی خوام

متن ترانه:

 

تو رو هر کس که بخواد، من نمی خوام، واسه جونم، دیگه دشمن نمی خوام

دل می گه بچه بشو، نمی شم، می گه بازیچه بشو، نمی شم

بذار دل تا می تونه بسوزه، خوبیش اینه، دنیا دو روزه!

تو رو هر کس که بخواد، من نمی خوام، واسه جونم، دیگه دشمن نمی خوام

 

اگه از اینهم قشنگتر بشی، از تمام خوشگلها سر بشی

اگه هر دلی بلرزه واست، روز به روز، بهتر و بهتر بشی

تو رو هر کس که بخواد، من نمی خوام، واسه جونم، دیگه دشمن نمی خوام

 

دل می گه بچه بشو، نمی شم، می گه بازیچه بشو، نمی شم

بذار دل تا می تونه بسوزه، خوبیش اینه، دنیا دو روزه!

تو رو هر کس که بخواد، من نمی خوام، واسه جونم، دیگه دشمن نمی خوام

 

اگه از اینهم قشنگتر بشی، از تمام خوشگلها سر بشی

اگه هر دلی بلرزه واست، روز به روز، بهتر و بهتر بشی

تو رو هر کس که بخواد، من نمی خوام، واسه جونم، دیگه دشمن نمی خوام

……….

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: رامش / آذر محبی

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

پخش از: امپریال / شرکت ایران موزیک

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر: