جریان اقیانوسی گلف

Gulf Stream

جریان اقیانوسی گلف چیست؟

جریان اقیانوسی گلف یک نوع جریان آب در اقیانوس می باشد که همچون رودخانه ای است که بجای خشکی،

در میان آب های اقیانوس جریان داشته و پیشروی می کند. منتها اگر همه رودخانه های دنیا را کنار هم

بگذارند، باز جریان اقیانوسی گلف بزرگ تر است و از این رو، از دیگر جریان های اقیانوسی مشهورتر است.

جریان اقیانوسی گلف رنگ مشخصی دارد. رنگش آبی نیلی روشن است و لذا جریانش در میان آب های سبز و

خاکستری رنگ اطراف خود، بخوبی نمایان است.

آب جریان اقیانوسی گلف از حرکت آب های سطحی نزدیک استوا، در اقیانوس اطلس جریان می یابد و به

سوی غرب به پیش می رود. بنابراین، جریان اقیانوسی گلف با حرکت به سوی شمال امریکای جنوبی و با

عبور از دریای کاراییب شروع می شود و هنگامی واقعاً نام جریان اقیانوسی گلف به خود می گیرد که حرکت

خود را به موازات ساحل شرقی ایالات متحده امریکا به سوی شمال دنبال می کند.

 

چرا جریان اقیانوسی گلف یک جریان آب گرم به شمار می آید؟

نمایی از جریان اقیانوسی گلف

چون شروع جریان اقیانوسی گلف در یک ناحیه بسیار گرم جهان است.