جشن تیرگان

متن ترانه:

!مَس و ، وه و پیروزگر باد، مینوی مهر ایران

آ  آ  آآ  آ  آآ   آآ  آ  آآ  آآآ  آآ

بزرگترین روز سال، جشن تیرگان، در دل مرزبانان، مهر ایران

کوه دماوندی، غرش یک تیر، تکاور دلیری، بسان یک شیر

درفش نام آرش، طلوع مهر یارش، ایزد بهرام خواند، سرود فتح برایش


پاک نهی پهلوان، با همه جان و روان، تیر از کمان رها کرد، با یاد نام ایران

پاک نهی پهلوان، با همه جان و روان، تیر از کمان رها کرد، با یاد نام ایران

ایران و توران شده، اسیر چنگال جنگ، آرش و تیر و کمان، رهایی از بند ننگ

چشم ها همه در شگفت، از کار این پهلوان، حماسه ای آفرید، در دل پیر و جوان

تیری که او گذر داد، از چله ی آن کمان، تیزرو ترین شهاب، بر پهنه ی آسمان

کسی ندید از آرش، نشانی جز نام او، روی زمین کمانی، تیر بر درخت گردو


آن سوی رود جیحون، مرز دو همسایه شد، 
جیحون زلال و پر آب، رسم وفا تازه شد

!گشتر پاکباری، در جشن آبریزان، ایران ما زنده باد، آرش و جشن تیرگان

نشانه ها:

ترانه سرا: خودی کاویانی

ترانه خوان: نوش آفرین / فاطمه عبدی گلنگشی – خودی کاویانی

ترانه ساز: سعید شهرام

آلبوم: ندای نیاکان

زمان اجرا: 1379 هجری خورشیدی / 2000 میلادی

 

دانستنی:

مَس و وه و پیروزگر باد: بزرگ و نیک و پیروز باشد