حالا باور بکنم يا نکنم

متن ترانه:

 

اومدم شبها رو باور نکنم، غصه نذاشت، اومدم غصه رو باور نکنم، شب نمی ذاشت

حالا باور بکنم، يا که باور نکنم

دردی درمون نمی شه، کاری آسون نمی شه، کوه غصه، روی قلبم، ديگه ويرون نمی شه

 

می تونست چشمهای تو، شب ها رو روشن بکنه، نذاره غم، توی دل، اين قده شيون بکنه

توی دل، هيچ  می دونی، غم داره آواز می خونه؟ اين رو من می دونم  و، اين شب تاريک می دونه

 

دل تو، خنده ی تو، چشمهای تو، دستهای تو، می تونستن نذارن، شب ها رو باور بکنم

حالا باور بکنم، يا که باور نکنم

دردی درمون نمی شه، کاری آسون نمی شه، کوه غصه، روی قلبم، ديگه ويرون نمی شه

 

می تونست چشمهای تو، شب ها رو روشن بکنه، نذاره غم، توی دل، اين قده شيون بکنه

توی دل، هيچ  می دونی، غم داره آواز می خونه؟ اين رو من می دونم  و، اين شب تاريک می دونه

………

نشانه ها:

ترانه سرا: ذبيح بداغی

ترانه خوان: گوگوش / فائقه آتشين

ترانه ساز: پرويز  مقصدی

 زمان اجرا: 1351 هجری خورشیدی / 1972 میلادی

 پخش از: آهنگ روز