حرفت حرف من

متن ترانه:

 حرفهای تو، راز زمونه، عشق ما، عشق ما، هر دو جوونه

مثل نوری، مثل خورشید، مثل بارون، تو پاکی

کوه غم ها، از تو دوره، ریشه ی عشق پاکی

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

 

دیدن تو، لحظه ی خوبه، مثل آسمون داغ جنوبه

نفس های گرم تنت، مثل رنگ های شاده، سکوت تو، حرف هستی، صدای یک فریاده

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

 

حرفهای تو، راز زمونه، عشق ما، عشق ما، هر دو جوونه

مثل نوری، مثل خورشید، مثل بارون، تو پاکی

کوه غم ها، از تو دوره، ریشه ی عشق پاکی

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

………

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: رضا شمسا

ترانه خوان: امیر رسایی

ترانه ساز: محمود قراملکی

اجرای دوم:

متن ترانه:

 حرفهای تو، راز زمونه، عشق ما، عشق ما، هر دو جوونه

مثل نوری، مثل خورشید، مثل بارون، تو پاکی

کوه غم ها، از تو دوره، ریشه ی عشق پاکی

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

 

دیدن تو، لحظه ی خوبه، مثل آسمون داغ جنوبه

نفس های گرم تنت، مثل رنگ های شاده، سکوت تو، حرف هستی، صدای یک فریاده

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

 

حرفهای تو، راز زمونه، عشق ما، عشق ما، هر دو جوونه

مثل نوری، مثل خورشید، مثل بارون، تو پاکی

کوه غم ها، از تو دوره، ریشه ی عشق پاکی

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

 

 

دیدن تو، لحظه ی خوبه، مثل آسمون داغ جنوبه

نفس های گرم تنت، مثل رنگ های شاده، سکوت تو، حرف هستی، صدای یک فریاده

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

حرفت حرف من، اسمت اسم من، قلبت قلب من، اگه بمونی

……….

اجرا در سال 1355 هجری خورشیدی / 1977 میلادی

اجرا در برنامه رنگارنگ تلویزیون ملی ایران

اجرا در برنامه بامداد آدینه تلویزیون پارس و در 1384 هجری

خورشیدی / 2005 میلادی

 

زمینه نوشته پیوسته: