حرف آخر را بزن!

متن ترانه:

 

این حقیقت در دلم مأوا گرفته، که عشق دیگر در دل تو پا گرفته

اینقدر پروا نکن، از اشک من! حرف آخر را بزن! حرف آخر را بزن!

 

این حقیقت در دلم مأوا گرفته

عشق دیگر در دل تو پا گرفته

اینقدر پروا نکن، از اشک من!

حرف آخر را بزن!

حرف آخر را بزن!

 

تو مرا رنجانده ای، روز و شب گریانده ای، پشت دیوار ریا، چهره را پوشانده ای

این حقیقت در دلم مأوا گرفته، که عشق دیگر در دل تو پا گرفته

اینقدَر پروا نکن، از اشک من! حرف آخر را بزن! حرف آخر را بزن!

 

آن چه را باید بفهمم، من که دگر فهمیده ام، بارها از دست تو، پیش خدا نالیده ام

تو مرا رنجانده ای، روز و شب گریانده ای، پشت دیوار ریا، چهره را پوشانده ای

این حقیقت در دلم مأوا گرفته، که عشق دیگر در دل تو پا گرفته

اینقدَر پروا نکن، از اشک من! حرف آخر را بزن! حرف آخر را بزن!

حرف آخر را بزن! حرف آخر را بزن!

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: مهستی / افتخار دده بالا

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

پخش از: آپولون