1396-1-2 = 22-3-2017

حمله تروریستی به پارلمان انگلستان

 

بنا به گزارش بی. بی. سی. در بعد از ظهر امروز، شخصی با اسلحه سرد در بیرون از پارلمان انگلستان به

یک پلیس  حمله کرد و با تیراندازی پلیس از پا درآمد.

در این رویداد چندین تن کشته و زخمی شده اند.