حمومی

متن ترانه:

یک حمومی من بسازم، چهل ستون، چهل پنجره

جانم، چهل ستون، چهل پنجره

کج کلاه خان توش بنشینه، با یراق و سلسله

جانم، با یراق و سلسله

ای حمومی، ای حمومی، راه حمومت کجاست؟

جانم، راه حمومت کجاست؟

کیسه ی مخمل بدوزم، سنگ پا شویش طلاست

جانم، سنگ پا شویش طلاست

دل می گه برو، برو!  نه، پس بیا، بیا، بیا! نه

دل می گه برو، برو!  نه، پس بیا، بیا، بیا!

برو، برو، که خوب شناختمت! خوب شد که دل نباختمت

برو، برو، که خوب شناختمت! خوب شد که دل نباختمت

 

آسمون پُر ستاره چشمک بازی می کنه

جانم، چشمک بازی می کنه

دختر عمو، پسر عمو، نامزد بازی می کنه

جانم، نامزد بازی می کنه

ای حمومی، ای حمومی، راه حمومت کجاست؟

جانم، راه حمومت کجاست؟

کیسه ی مخمل بدوزم، سنگ پا شویش طلاست

جانم، سنگ پا شویش طلاست

دل می گه برو، برو!  نه،  پس بیا، بیا، بیا! نه

دل می گه برو، برو!  نه،  پس بیا، بیا، بیا!

برو، برو، که خوب شناختمت! خوب شد که دل نباختمت

برو، برو، که خوب شناختمت! خوب شد که دل نباختمت

……….

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: (فلکلور)

ترانه خوانان: گوگوش / فائقه آتشین – گروه همخوانان (دختر)

آهنگساز: (فلکلور)

 

 

زمینه نوشته پیوسته: