خاطره های گمشده

متن ترانه:

 

آمده ام ز شهر شب، سوی بهشت کودکی، تا که ز شور زندگی، بلکه بیابم اندکی

آمده ام سراغ آن، خاطره های گمشده، کرده دلم هوای آن، حال و هوای گمشده

آمده ام بجویم آن، درد و دوای گمشده

 

آمده ام ز شهر شب، سوی بهشت کودکی، تا که ز شور زندگی، بلکه بیابم اندکی

آمده ام سراغ آن، خاطره های گمشده، کرده دلم هوای آن، حال و هوای گمشده

آمده ام بجویم آن، درد و دوای گمشده

 

شادی کودکی، کجا؟ قامت خسته ام، کجا؟ آن همه شور رفته، کو؟ روح شکسته ام، کجا؟

آمده پا به پای من، رنج گذشته های من، گمشده در دل زمان، کوچه ی آشنای من

آمده ام که سر دهَم نغمه ی آشنایی ای، عشق قدیمی ام چه شد، تا شنوَد صدای من؟

 

آمده ام ز شهر شب، سوی بهشت کودکی، تا که ز شور زندگی، بلکه بیابم اندکی

آمده ام سراغ آن، خاطره های گمشده، کرده دلم هوای آن، حال و هوای گمشده

آمده ام بجویم آن، درد و دوای گمشده


آمده ام ز شهر شب، سوی بهشت کودکی، تا که ز شور زندگی، بلکه بیابم اندکی

آمده ام سراغ آن، خاطره های گمشده، کرده دلم هوای آن، حال و هوای گمشده

آمده ام بجویم آن، درد و دوای گمشده

شادی کودکی، کجا؟ قامت خسته ام، کجا؟ آن همه شور رفته، کو؟ روح شکسته ام، کجا؟

آمده پا به پای من، رنج گذشته های من، گمشده در دل زمان، کوچه ی آشنای من

آمده ام که سر دهَم نغمه ی آشنایی ای، عشق قدیمی ام چه شد، تا شنوَد صدای من؟

نشانه ها:

 

ترانه خوان: بهرام حصیری

ترانه ساز: احمد علی راغب

آلبوم: صدای عشق

زمان اجرا: 1376 هجری خورشیدی

پخش از: سروش