خاطره ها، به یاد پوران

متن ترانه:

 

من رو آشفته بکن، چشمهات رو نیم خفته بکن! دل وحشی صفتت، هر چی بهت گفته بکن!

تو رو این جوری می خوام، من، تو رو این جوری می خوام

تو رو این جوری می خوام، من، این جوری می خوام

 

لج و لجبازی قشنگت می کنه، خوش آب و رنگت می کنه، راستی قشنگت می کنه، وای، وای

لج و لجبازی قشنگت می کنه، خوش آب و رنگت می کنه، راستی قشنگت می کنه، وای وای، وای

دوست دارم سرخ بشی، شرم کنی، با غرورت من رو دلگرم کنی

دوست دارم قهر کنی، رام نشی، دل لجباز من رو نرم کنی

 

من رو آشفته بکن، چشمهات رو نیم خفته بکن! دل وحشی صفتت، هر چی بهت گفته بکن!

تو رو این جوری می خوام، من، تو رو این جوری می خوام

تو رو این جوری می خوام، من، این جوری می خوام

 

 

ویرون بشی ای دل، الهی خون بشی، ای دل! از دست تو فریاد، پریشون بشی، ای دل!

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی، عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی، عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

 

تو هر دل می بینی، یار داری، مونس و غمخوار داری، دلبر و دلدار داری، جز دل نفرین شده ی من 

جز دل نفرین شده ی من

ای دل گله ای ساز مکن، عاشقی آغاز نکن! خواهش پرواز نکن! 

طاقت بیماری نداری، تاب گرفتاری نداری

ویرون بشی ای دل، الهی خون بشی، ای دل! از دست تو فریاد، پریشون بشی، ای دل!

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی، عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی، عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

 

زندگی راستی چه زود می گذره، آدم از فردای خود بی خبره!

زندگی راستی چه زود می گذره، آدم از فردای خود بی خبره!

گاهی از مدرسه و، کیف و کتاب، گفتی برام، گاهی از شیطونی های بی حساب، گفتی برام

گاهی از مردم بی عاطفه، نالیدی برام، گاهی از عاشقی و، رنج و عذاب، گفتی برام

زندگی راستی چه زود می گذره، آدم از فردای خود بی خبره!

زندگی راستی چه زود می گذره، آدم از فردای خود بی خبره!

 

کاشکی می شد که بخندم، همیشه، چه کنم دست خودم نیست، نمی شه؟

دیگه اون روزهای زیبا نمی آد، دیگه اون خنده به لب ها نمی آد

زندگی راستی چه زود می گذره، آدم از فردای خود بی خبره!

زندگی راستی چه زود می گذره، آدم از فردای خود بی خبره!

زندگی راستی چه زود می گذره

 

نشانه ها:

 

ترانه سرایان: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: صبا شکیبا

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

تنظیم کننده موسیقی: مسعود افجه ای

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2017 میلادی

 

زمینه نوشته پیوسته: