خبری نیست

متن ترانه:

 از دایره ی عشق تو بیرون، خبری نیست، از خلوت گل، بوی تو، جای خوش تری نیست

خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست

آفتاب مثل هر روز، مهتاب مثل هر شب، تکرار می شه، تکرار، این صحنه مرتب

می گرده همین جور، گردونه ی دنیا، فردا مثل دیروز، امروز مثل فردا

امروز مثل فردا

از دایره ی عشق تو بیرون، خبری نیست، از خلوت گل، بوی تو، جای خوش تری نیست

خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست

بالا که بمونی، ای مشعله ی عشق، قلب تو بمونه، با دلدله ی عشق

توی باغ دل من، هیچ برگ و بری نیست، جز روی گل تو، ماه و منظری نیست

از دایره ی عشق تو بیرون، خبری نیست، از خلوت گل، بوی تو، جای خوش تری نیست

خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست

از کوچه ی پاییز، تا شهر بهارون، از پهنه ی آفتاب، تا خطه ی بارون

من گشتم و حاصل، جز در به دری نیست، از قصه ی تازه، اسم و اثری نیست

اسم و اثری نیست

از دایره ی عشق تو بیرون، خبری نیست، از خلوت گل، بوی تو، جای خوش تری نیست

خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست

نشانه ها:

 

ترانه سرا: زویا زاکاریان

ترانه خوان: مارتیک قره خانیان

ترانه ساز: فرید زلاند

تنظیم کننده موسیقی: منوچهر چشم آذر

آلبوم: سایه نشین

زمان اجرا: 1393هجری خورشیدی