خدا کنه خوابم نبره

متن ترانه:

 دو، سه، شبه که چشمهام به دره، خدا کنه که خوابم نبره

توی اين قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتطره

خدا کنه که خوابم نبره

 

دو، سه، شبه که چشمهام به دره، خدا کنه که خوابم نبره

توی اين قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتطره

خدا کنه که خوابم نبره

 

می خوام که دل به دريا بزنم، يه سينه حرف رو يکجا بزنم

چرا کسی نمی گه به من، عشق و اميدم، به کجا رفته؟

شبها که يکه تنها بمونم، با غصه ها توی دنيا بمونم

به کی آخه می تونه بگه، اون، که پشيمونه، چرا رفته؟

دو،  سه،  شبه که چشمهام به دره، خدا کنه که خوابم نبره

توی اين قفس که زندونه منه، دلم گرفته و منتطره

خدا کنه که خوابم نبره

 

فردا دوباره پاييز می شه باز، دلش ز غصه لبريز می شه باز

ای آسمون، بهش بگو! پشيمون می شی

به سوز عاشقی قسّم، که دلخون می شی

 

فردا دوباره پاييز می شه باز، دلش ز غصه لبريز می شه باز

ای آسمون، بهش بگو! پشيمون می شی

به سوز عاشقی قسّم، که دلخون می شی

دو، سه، شبه که چشمام به دره، خدا کنه که خوابم نبره

توی اين قفس که زندونه منه، دلم گرفته و منتطره

خدا کنه که خوابم نبره

خدا کنه که خوابم نبره

 

نشانه ها:

ترانه سرا: رضا جنتی عطایی

ترانه خوان: مرضيه / اشرف السادات مرتضایی

ترانه ساز: بزرگ لشکری

دستگاه: دشتی

زمان اجرا: 1352 هجری خورشیدی

پخش از: آهنگ روز

زمینه نوشته پیوسته: