خدا یکی یار یکی

 :متن ترانه

 

!بگو چه شد که ناگهان، به من تو بد گمان شدی

در بسته ای به روی خود، با غم هم آشیان شدی

که گفته است که غیر تو، یاری دگر گرفتم؟

!گمان مبر، هرگز دل از عشق تو برگرفتم

شنیده ای، که گفته اند، خدا یکی یار یکی، دل یکی دلدار یکی؟

خدا یکی یار یکی، دل یکی دلدار یکی

 

یک حلقه ی موی تو را، نمی دهم به یک جهان

!بیهوده نازنین من، مشو چنین آزرده جان

!بگو چه ها شنیده ای، که من خبر ندارم، داند خدا که جز تو، یاری دگر ندارم

شنیده ای، که گفته اند، خدا یکی یار یکی، دل یکی دلدار یکی

دل یکی دلدار یکی

خدا یکی یار یکی، دل یکی دلدار یکی

 

یک حلقه ی موی تو را، نمی دهم به یک جهان

!بیهوده نازنین من، مشو چنین آزرده جان

!بگو چه ها شنیده ای، که من خبر ندارم، داند خدا که جز تو، یاری دگر ندارم

شنیده ای، که گفته اند، خدا یکی یار یکی، دل یکی دلدار یکی؟

:نشانه ها

 

ترانه سرا: زارعی

ترانه خوان: غلامعلی روانبخش

ترانه ساز: پرویز غیاثیان

پخش از: آپولون

:زمینه نوشته پیوسته دیگر