خط و نشون

:متن ترانه

 

اینقدر جدایی نکن، دیرآشنایی نکن، نمی ترسی که روزی، به آتیشم بسوزی!؟

اون وقت می شی پشیمون، این خط و اینهم نشون

اون وقت می شی پشیمون، این خط و اینهم نشون

 

!اینقدر من رو نسوزون، یهو دیدی دوباره، روی عشقم پا گذاشتم، بدون استخاره

اون وقت می شی پشیمون، این خط و اینهم نشون

اون وقت می شی پشیمون، این خط و اینهم نشون

 

درسته که خاطرخوات خیلی فراوون شدن

یه روزی می بینی همه شون، ازت رویگردون شدن

اون وقت سراغ من می آی، که دستت رو بگیرم

بهت می گم دیر اومدی، من دیگه خیلی پیرم

اون وقت می شی پشیمون، این خط و اینهم نشون

اون وقت می شی پشیمون، این خط و اینهم نشون

 

چشمهات قشنگه اما، اینقدر به چشمهات نناز 

!دل تو دریاست اما، دلت رو به هر کس نباز

اون وقت می شی پشیمون، این خط و اینهم نشون

اون وقت می شی پشیمون، این خط و اینهم نشون

 

درسته که خاطرخوات، خیلی فراوون شدن

یه روزی می بینی همه شون، ازت رویگردون شدن

اون وقت سراغ من می آی، که دستت رو بگیرم

بهت می گم، دیر اومدی، من دیگه خیلی پیرم

اون وقت می شی پشیمون، این خط و اینهم نشون

اون وقت می شی پشیمون، این خط و اینهم نشون

……….

 

:نشانه ها

 

 

ترانه سرا: ایرج جنتی عطایی

ترانه خوان: منوچهر سخایی

ترانه ساز: پرویز مقصدی

پخش از: آپولون / فاین موزیک

:زمینه نوشته پیوسته دیگر