خودستا

اجرای نخست:

متن ترانه:

 با دلی آشنا مشو! اگر شدی جدا مشو!

تویی که از محبتی نشان نداری، خبر ز حال دلشکستگان نداری

مرا تو سرزنش مکن!

این همه خودستا مشو!

تویی که رنگ دوستی به جان نداری، دلی به سینه پاک و مهربان نداری

 

تو اسیر هوی و هوس، تو که رنگ و ریایی و، بس، صفای دل گمان نداری

به غرور و به بی خبری، ز شکسته دلان گذری

تویی که آتش غمی به جان نداری، خبر ز حال دلشکستگان نداری

 

نازت رو از میان بردار!

روزی که برف پیری بارد

جان شو که زندگی بر جسمت، این جلوه تا ابد نگذارد!

تو اسیر هوی و هوس، تو که رنگ و ریایی و، بس، صفای دل گمان نداری

به غرور و به بی خبری، ز شکسته دلان گذری

تویی که آتش غمی به جان نداری، خبر ز حال دلشکستگان نداری

با دلی آشنا مشو! اگر شدی جدا مشو!

تویی که از محبتی نشان نداری، خبر ز حال دلشکستگان نداری 

نشانه ها:

ترانه سرا: تورج نگهبان

ترانه خوان: هوشمند عقیلی

آهنگساز: همایون خرم

پخش از: استریو دیسکو – کلتکس

اجرای دوم:

متن ترانه:

 با دلی آشنا نشو! اگر شدی جدا نشو!

تویی که از محبتی نشان نداری، خبر ز حال دلشکستگان نداری

 

مرا تو سرزنش نکن!

این همه خودستا نشو!

تویی که رنگ دوستی به جان نداری، دلی به سینه پاک و مهربان نداری

 

تو اسیر هوی و هوس، تو که رنگ و ریایی و، بس، صفای دل گمان نداری

به غرور و به بی خبری، ز شکسته دلان گذری

تویی که آتش غمی به جان نداری، خبر ز حال دلشکستگان نداری

 

نازت رو از میان بردار!

روزی که برف پیری بارد

جان شو که زندگی بر جسمت، این جلوه تا ابد نگذارد!

تو اسیر هوی و هوس، تو که رنگ و ریایی و، بس، صفای دل گمان نداری

به غرور و به بی خبری، ز شکسته دلان گذری

تویی که آتش غمی به جان نداری، خبر ز حال دلشکستگان نداری

 

نازت رو از میان بردار!

روزی که برف پیری بارد

جان شو که زندگی بر جسمت، این جلوه تا ابد نگذارد!

تو اسیر هوا و هوس، تو که رنگ و ریایی و، بس، صفای دل گمان نداری

به غرور و به بی خبری، ز شکسته دلان گذری

تویی که آتش غمی به جان نداری، خبر ز حال دلشکستگان نداری

 

با دلی آشنا نشو! اگر شدی جدا نشو!

تویی که از محبتی نشان نداری، خبر ز حال دلشکستگان نداری

مرا تو سرزنش نکن!

این همه خودستا نشو!

تویی که رنگ دوستی به جان نداری، دلی به سینه پاک و مهربان نداری

نشانه ها:

ترانه سرا: تورج نگهبان

ترانه خوان: هوشمند عقیلی

آهنگساز: همایون خرم

پخش از: کلتکس