خودشه

متن ترانه:

 

اونی که داره می آد از راه، خودشه، اونی که نگاه من، دنبالشه

اونی که داره می آد از راه، خودشه، اونی که نگاه من، دنبالشه

خود خودشه، آره خودشه، اونی که نگاه من، دنبالشه

خود خودشه، وای خودشه، اونی که دلم همیشه، دنبالشه

 

اونی که داره می آد از راه، خودشه، اونی که نگاه من، دنبالشه

از توی جاده ها رسیده، آره خودشه، عطرش هر جایی پیچیده، وای خودشه

خود خودشه، آره خودشه، اونی که نگاه من، دنبالشه

خود خودشه، وای خودشه، اونی که دلم همیشه، دنبالشه

 

می دونه اندازه من کسی دوستش نداره، فعلاً با هیچ کسی جز اون فکر سازش نداره

می دونه اندازه من کسی دوستش نداره، فعلاً با هیچ کسی جز اون فکر سازش نداره

شاید اومده که باورم کنه، بگه موندگاره، راحتم کنه

شاید اومده که باورم کنه، بگه موندگاره، راحتم کنه

اومده بگه می مونه، می خواد مال من باشه، نباشه خودش می دونه، می خوام دنیا نباشه

اومده بگه می مونه، می خواد مال من باشه، نباشه خودش می دونه،  می خوام دنیا نباشه

خود خودشه، آره خودشه، اونی که نگاه من، دنبالشه

خود خودشه، وای خودشه، اونی که دلم همیشه دنبالشه

 

می دونه اندازه من کسی دوستش نداره، فعلاً با هیچ کسی جز اون فکر سازش نداره

می دونه اندازه من کسی دوستش نداره، فعلاً با هیچ کسی جز اون فکر سازش نداره

شاید اومده که باورم کنه، بگه موندگاره راحتم کنه

شاید اومده که باورم کنه، بگه موندگاره راحتم کنه

خود خودشه، آره خودشه، اونی که نگاه من، دنبالشه

خود خودشه، وای خودشه، اونی که دلم همیشه دنبالشه

خود خودشه، آره خودشه، اونی که نگاه من، دنبالشه

خود خودشه، وای خودشه، اونی که دلم همیشه دنبالشه

خود خودشه، آره خودشه، اونی که نگاه من، دنبالشه

خود خودشه، وای خودشه، اونی که دلم همیشه دنبالشه

 نشانه ها:

 

ترانه خوان: محمد محبیان – حبیب محبیان

آلبوم: خودشه

زمان اجرا: 1385 هجری خورشیدی / 2006 میلادی

پخش از: آونگ