خوشبختی

متن ترانه:

برای خوشبختی من، یه مشته خاک، فقط بسه، وقتی برام، دستهای تو یه سایه ساره

یه سفره ی کوچیک نون، یه پنجره، یه آسمون، خوشبختیه، با تو روی حصیر پاره

تو می دونی، برای یه لیلی شبیه من، تو عاشقترینی، تو مجنونی

تو مرد منی که به آرزوم، من رو می رسونی

 

عشق من، اون عشق قدیمه، که توی کتاب و قصه هاست 

قصه ای که اسم عاشقش، برای معشوقه خداست

آی، تو می دونی، برای یه لیلی شبیه من، تو عاشقترینی، تو مجنونی

تو مرد منی که به آرزوم، من رو می رسونی


توی قلعه ای آهنین، دیوارش هست، دیوار چین، 
با تو باشم، طبیعتی قشنگترینه

هرجا که تو باشی و من، توی چادر یه کوه نشین، برای من، بزرگی یه سرزمینه

تو می دونی برای یه لیلی شبیه من، تو عاشقترینی، تو مجنونی

تو مرد منی که به آرزوم، من رو می رسونی


کنار تو چراغ خونه، نوای خورشید رو داره، 
گوشه ی نور یه جنگله، سبزی قاب پنجره

آی، تو می دونی، برای یه لیلی شبیه من، تو عاشقترینی، تو مجنونی

تو مرد منی که به آرزوم، من رو می رسونی

………

 

 

نشانه ها:

ترانه سرا: سعید دبیری

ترانه خوان: بتی

ترانه ساز: سیاوش قمیشی

تنظیم کننده موسیقی: منوچهر چشم آذر

زمان اجرا: 1355 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / دیسکو 8