داری می ری

متن ترانه:

 

داری می ری، حواست نیست، که قلبم توی آتیشه

چرا هر چیزی که خوبه، اون قدر، راحت تموم می شه؟

داری می ری، حواست نیست، چقدر، تاریکه این خونه

در رو می بندی و می ری، چیزی یادت نمی مونه

در رو می بندی و می ری، چیزی یادت نمی مونه

 

دم رفتن، نگاهم کن، نگو که برنمی گردم، به من که حتی یک لحظه، فراموشت نمی کردم

دارم تنها می شم با این، غروری که ترک خورده 

با این قلبی که دور از تو، توی هر ثانیه مرده

داری می ری، حواست نیست، یکی این جا می میره

چرا هرچیزی که خوبه، زود، از یاد همه می ره؟

داری می ری، حواست نیست، که قلبم توی آتیشه

چرا هر چیزی که خوبه، اون قدر، راحت تموم می شه؟

داری می ری، حواست نیست، چقدر، تاریکه این خونه

در رو می بندی و می ری، چیزی یادت نمی مونه

 

دم رفتن، نگاهم کن، نگو که برنمی گردم، به من که حتی یک لحظه، فراموشت نمی کردم

دارم تنها می شم با این، غروری که ترک خورده

با این قلبی که دور از تو، توی هر ثانیه مرده

داری می ری، حواست نیست، یکی این جا می میره

چرا هرچیزی که خوبه، زود، از یاد همه می ره؟

داری می ری، حواست نیست، که قلبم توی آتیشه

چرا هر چیزی که خوبه، اون قدر، راحت تموم می شه؟

داری می ری، حواست نیست، چقدر، تاریکه این خونه

در رو می بندی و می ری، چیزی یادت نمی مونه

در رو می بندی و می ری، چیزی یادت نمی مونه

نشانه ها:

 

ترانه سرا: امیل

ترانه خوان: پویا جلیلی پور

ترانه ساز: عارف شکوری

تنظیم کننده موسیقی: عارف شکوری

زمان اجرا: 1391 هجری خورشیدی / 2013 میلادی