دختر دریاها

متن ترانه:

 

کی بود؟ کی بود؟ کجا بود؟ با من چه آشنا بود! فرشته بود، بلا بود، دختر دریاها بود

کی بود؟ کی بود؟ کجا بود؟ با من چه آشنا بود! فرشته بود، بلا بود، دختر دریاها بود

هر کی که بود  

چشاش چه مهربان بود، همرنگ آسمان بود، موهاش رنگ طلا بود، بلا بود، بلا بود

چشاش چه مهربان بود، همرنگ آسمان بود، موهاش رنگ طلا بود، بلا بود، بلا بود

کی بود؟ کی بود؟ کجا بود؟ با من چه آشنا بود! فرشته بود، بلا بود، دختر دریاها بود

کی بود؟ کی بود؟ کجا بود؟ با من چه آشنا بود! فرشته بود، بلا بود، دختر دریاها بود

 

یک شب اومد به خوابم، من رو برد، کجا برد؟

توی ابرها، توی نورها، قصر بلورینم داد، باغهای رنگینم داد

قصر بلورینم داد، باغهای رنگینم داد

از اون شب، فرشته شد، حور شد، ستاره شد، نور شد، چراغ منزلم شد، بهونه ی دلم شد

چراغ منزلم شد، بهونه ی دلم شد

کی بود؟ کی بود؟ کجا بود؟ با من چه آشنا بود! فرشته بود، بلا بود، دختر دریاها بود

کی بود؟ کی بود؟ کجا بود؟ با من چه آشنا بود! فرشته بود، بلا بود، دختر دریاها بود

 

آخ، چی بگم؟ یه روزی، چه روزی؟

دیوه اومد ما را دید، گل های شادی رو چید

دیوه اومد ما را دید، گل های شادی رو چید، جفا کرد، جفا کرد، ما را ز هم جدا کرد

جفا کرد، جفا کرد، ما را ز هم جدا کرد

از اون شب، خنده ها از لبم رفت، ستاره ی شبم رفت، نمی دونم کجا رفت؟ ستاره شد هوا رفت

کی بود؟ کی بود؟ کجا بود؟ با من چه آشنا بود! فرشته بود، بلا بود، دختر دریاها بود

کی بود؟ کی بود؟ کجا بود؟ با من چه آشنا بود! فرشته بود، بلا بود، دختر دریاها بود

نشانه ها:

 

ترانه سرا: شهرام طبایی

ترانه خوان: عارف عارف کیا

ترانه ساز: حسن لشکری

پخش از: مونوگرام