دختر لُس آنجلس

متن ترانه:

 

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، ای که از شهر فرشته ها می آی

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، تو که از دیار قصه ها می آی

توی غربت، توی نگاهت، با محبت و صمیمی، هنوزم تو مهربونی، مثل عشقهای قدیمی

قدیمی، قدیمی، قدیمی

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، به داد عاشقت برس، به داد عاشقت برس!

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، به داد عاشقت برس، به داد عاشقت برس!

 

دختر لس آنجلس، پاکی و ساده، عاشقت کنار تو، همیشه شاده

حرفهای شیرین تو، پُر از صداقت، عشق تو رنگ حقیقت، دل تو پر از شهامت

شهامت، شهامت، شهامت

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، به داد عاشقت برس، به داد عاشقت برس!

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، به داد عاشقت برس، به داد عاشقت برس!

 

دختر لس آنجلس، خورشید شرقه، توی چشمهای قشنگش، پُر ِ درده

دختر لس آنجلس، خورشید شرقه، توی چشمهای قشنگش، پُر ِ درده

تویی از هزار و یک شب، دختر شاه پریون، توی شهر پُر فرشته، فرشته ای از ایرون

از ایرون؛ از ایرون، از ایرون

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، به داد عاشقت برس، به داد عاشقت برس!

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، به داد عاشقت برس، به داد عاشقت برس!

 

دختر لس آنجلس، پاکی و ساده، عاشقت کنار تو، همیشه شاده

حرفهای شیرین تو، پُر از صداقت، عشق تو رنگ حقیقت، دل تو پر از شهامت

شهامت، شهامت، شهامت

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، به داد عاشقت برس، به داد عاشقت برس!

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، به داد عاشقت برس، به داد عاشقت برس!

 

دختر لس آنجلس، خورشید شرقه، توی چشمهای قشنگش، پُر ِ درده

دختر لس آنجلس، خورشید شرقه، توی چشمهای قشنگش، پُر ِ درده

تویی از هزار و یک شب، دختر شاه پریون، توی شهر پُر فرشته، فرشته ای از ایرون

از ایرون؛ از ایرون، از ایرون

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، به داد عاشقت برس، به داد عاشقت برس!

دختر لس آنجلس، دختر لس آنجلس، به داد عاشقت برس، به داد عاشقت برس!

………

نشانه ها:

ترانه سرا: پاکسیما

ترانه خوان: شهروز  

ترانه ساز: منوچهر چشم آذر

تنظیم کننده موسیقی: منوچهر چشم آذر

First Contact آلبوم:

زمان اجرا: 2004 میلادی

Eventiveپخش از: