درگذشت علی معلم

 بنا به گزارش سایت دنیای تصویر، علی معلم در سن 54 سالگی به سبب ایست قلبی درگذشت.

وی مدیر مسؤول و سردبیر مجله ی سینمایی دنیای تصویر و تهیه کننده چند فیلم سینمایی بود.