دریاچه

Lake

دریاچه چیست؟

دریاچه محدودهٔ آبی است که به آب‌های آزاد راهی ندارد. بعضی از دریاچه‌ها بسیار بزرگ هستند.

دریاچه‌ها همانند رودها جاری نمی‌شوند و ساکن هستند.

 

چگونه دریاچه ها به وجود آمدند؟

پس از شکل گیری کره زمین و ریزش باران ها و ادامه بارندگی ها، رودخانه های یخی که از جمع شدن برف

و یخ در سرزمین های پر ارتفاع به وجود آمده بودند، به داخل دره ها سرازیر شده و در بعضی ها از آنها

تشکیل دریاچه ها را دادند.