در آرزوی تو

متن ترانه:

 

در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان، که خاک کوی تو باشم

که خاک کوی تو باشم

 

می ِ بهشت ننوشم، ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت، که مست روی تو باشم

که مست روی تو باشم

 

به وقت صبح قیامت، که سر ز خاک برآرم

به وقت صبح قیامت، که سر ز خاک برآرم

ه گفت و گوی تو خیزم، به جست و جوی تو باشم

به جست و جوی تو باشم

 

 

حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم

می بهشت ننوشم، ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت، که مست روی تو باشم

به وقت صبح قیامت، که سر ز خاک برآرم

به وقت صبح قیامت، که سر ز خاک برآرم

به گفت و گوی تو خیزم، به جست و جوی تو باشم

به جست و جوی تو باشم

 

به وقت صبح قیامت، که سر ز خاک برآرم

به وقت صبح قیامت، که سر ز خاک برآرم

به وقت صبح قیامت، که سر ز خاک برآرم

به وقت صبح قیامت، که سر ز خاک برآرم

به گفت و گوی تو خیزم، به جست و جوی تو باشم

به جست و جوی تو باشم

به جست و جوی تو باشم

به جست و جوی تو باشم

 

نشانه ها:

ترانه سرا: مشرف الدّین مصلح سعدی (شیرازی)

ترانه خوان: سالی / مریم جلالی

آلبوم: شروع دوباره

زمان اجرا: 1383 هجری خورشیدی

اجرا در کنسرت