در دوردست

:متن شعر

 

در دوردست، آتشی، اما نه دودناک

در ساحل شکفته ی دریای سرد ِشب

پُرشعله می فروزد

 

آیا چه اتفاق؟

کاخی است سربلند که می سوزد؟

یا خرمنی، که مانده ز کینه

در آتش نفاق؟

 

!هیچ اتفاق نیست

در دوردست، آتشی، اما نه دودناک

در ساحل شکفته ی شب شعله می زند

وین جا، کنار ما، شبِ هول است

در کام خویش گرم

وز قصه با خبر

او را لجاجتی است که، با هر چه پیش دست

روی سیاه را

سازد سیاه تر

 

آری، در این کنار

:هیچ اتفاق نیست

در دوردست، آتشی، اما نه دودناک

!وین جای، دودی از اثر یک چراغ نیست

 

:نشانه ها

شاعر: ا. بامداد / احمد شاملو

خواننده شعر: احمد شاملو

آهنگساز: مرتضی حنانه

زمان آفرینش شعر: 1338 هجری خورشیدی

آلبوم: باغ آینه

زمان آفرینش آلبوم: 1382 هجری خورشیدی

 

:برگرفته از

 

نوشتار: باغ آینه –

نوشته: احمد شاملو

لوح فشرده: باغ آینه –

گفتار: احمد شاملو

:زمینه نوشته پیوسته پیشین