دزد دل

(دزد اومده)

متن ترانه:

 

چشم چشم، چشم رو از آهو دزدیده، سینه رو از قو دزدیده

تن تن، تنش مثال مرمره، از مرمر کرمون سره

در خوشگلی یه آیته، حکایته، حکایته

در خوشگلی یه آیته، حکایته، حکایته

 

دزد دله، دزد دله، دزد دلهای غافله

با اون که شب پَرپَر زده، صبح شده، آفتاب سر زده

 آی آدمهای غمزده، دست روی دلهاتون بذارین، دزد اومده، دزد اومده

دزد دله، دزد دله، دزد دلهای غافله

 

چشم چشم، چشم رو از آهو دزدیده، سینه رو از قو دزدیده

تن تن، تنش مثال مرمره، از مرمر کرمون سره

در خوشگلی یه آیته، حکایته، حکایته

در خوشگلی یه آیته، حکایته، حکایته

 

دزد دله، دزد دله، دزد دلهای غافله

با اون که شب پَرپَر زده، صبح شده، آفتاب سر زده

 آی آدمهای غمزده، دست روی دلهاتون بذارین، دزد اومده، دزد اومده

دزد دله، دزد دله، دزد دلهای غافله

 

تن تن، تنش مثال مرمره، از مرمر کرمون سره

در خوشگلی یه آیته، حکایته، حکایته

در خوشگلی یه آیته، حکایته، حکایته

………

نشانه ها:

 

 ترانه سرا: پرویز وکیلی

ترانه خوان: منوچهر سخایی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

زمان اجرا: 1351 هجری خورشیدی

پخش از: آهنگ روز

 

اجرا در برنامه چشمک تلویزیون ملی ایران