دسته دسته

متن ترانه:

 یه عمره دسته دسته، هزار عاشق خسته، نشسته اند سر راهم، با دل های شکسته

اگه امشب که مستم، به پای تو، هزاران قلب عاشق رو شکستم

هزار عاشق مجنون، هزار قلب پریشون، نشسته اند سر راهم، همه از دل و از جون

 

یه عمره دسته دسته، هزار عاشق خسته، نشسته اند سر راهم، با دل های شکسته

اگه امشب که مستم، به پای تو هزاران قلب عاشق رو شکستم

هزار عاشق مجنون، هزار قلب پریشون، نشسته اند سر راهم، همه از دل و از جون

 

نگام کن، چه خوبم، چه خوشگل و صبورم! دادم قلبم رو دستت، دل تو رو ربودم

اگه مستی من عمری نداره، چراغ شیشه ی قلبم که داره

!دادم شیشه ی قلبم رو به دستت، نزن بشکن اون رو، طاقت نداره

یه عمره دسته دسته، هزار عاشق خسته، نشسته اند سر راهم، با دل های شکسته

اگه امشب که مستم، به پای تو، هزاران قلب عاشق رو شکستم

هزار عاشق مجنون، هزار قلب پریشون، نشسته اند سر راهم، همه از دل و از جون

 

ااااو    ااااو

 

نگام کن، چه خوبم، چه خوشگل و صبورم! دادم قلبم رو دستت، دل تو رو ربودم

اگه مستی من عمری نداره، چراغ شیشه ی قلبم که داره

!دادم شیشه ی قلبم رو به دستت، نزن بشکن اون رو، طاقت نداره

 یه عمره دسته دسته، هزار عاشق خسته، نشسته اند سر راهم، با دل های شکسته

اگه امشب که مستم، به پای تو، هزاران قلب عاشق رو شکستم

 

هزار عاشق مجنون، هزار قلب پریشون، نشسته اند سر راهم، همه از دل و از جون

اگه امشب که مستم، به پای تو، هزاران قلب عاشق رو شکستم

یه عمره دسته دسته، هزار عاشق خسته، نشسته اند سر راهم، با دل های شکسته

هزار عاشق مجنون، هزار قلب پریشون، نشسته اند سر راهم، همه از دل و از جون

 

هزار عاشق مجنون، هزار قلب پریشون، نشسته اند سر راهم، همه از دل و از جون

یه عمره دسته دسته، هزار عاشق خسته، نشسته اند سر راهم، با دل های شکسته

هزار عاشق مجنون، هزار قلب پریشون، نشسته اند سر راهم، همه از دل و از جون

نشانه ها:

 

ترانه سرایان: سوزان روشن – پیمان روشن

ترانه خوان: سوزان روشن

آهنگساز: شهرام شهرابی

تنظیم کننده موسیقی ترانه: شهرام شهرابی

آلبوم: بی بی عشق

زمان اجرا: 1374 هجری خورشیدی

پخش از: کلتکس