دلارام

متن ترانه:

 

بَرَد آرام ِ دلم، یار دلارام، کو؟ آن که آرام بَرَد، ز دلم آرام، کو؟

آن که آرام بَرد، عشق من و جان، کو؟ آن که عاشقش شدم، جانان جانان، کو؟

وای، وای، وای، دل من، شده عاشق نگاش! وای که نمی دونستم، می شم پریشون چشاش

وای، وای، وای، دل من، شده دیوونه ی اون، دل دیوونه ی من، اسیر مست موی اون

وای، وای، وای، دل من، شده عاشق نگاش! وای که نمی دونستم، می شم پریشون چشاش

وای، وای، وای، دل من، شده دیوونه ی اون، دل دیوونه ی من، اسیر مست موی اون

 

من، یه حسّ عاشقانه در تو، تو، یه عشقی جاودانه در من

من، بی یال و پَرم بدون رؤیات، بی تاج سرم بدون دنیات

من با تو خوشم، که بیقراره دلم، من با تو خوشم، آروم نداره دلم، بیقرارتم یار

من با تو خوشم، که بیقراره دلم، من با تو خوشم، آروم نداره دلم، بیقرارتم یار

وای، وای، وای، دل من شده عاشق نگاش! وای که نمی دونستم، می شم پریشون چشاش

وای، وای، وای، دل من، شده دیوونه ی اون، دل دیوونه ی من، اسیر مست موی اون

وای، وای، وای، دل من شده عاشق نگاش! وای که نمی دونستم، می شم پریشون چشاش

وای، وای، وای، دل من، شده دیوونه ی اون، دل دیوونه ی من، اسیر مست موی اون

 

من با تو خوشم، که بیقراره دلم، من با تو خوشم، آروم نداره دلم، بیقرارتم یار

من با تو خوشم، که بیقراره دلم من با تو خوشم، آروم نداره دلم، بیقرارتم یار

نشانه ها:

 

ترانه سرا: حمید هیراد

ترانه خوانان: حمید هیراد – گروه پازل

ترانه سازان: گروه پازل

تنظیم کننده موسیقی: حمید هیراد

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی

پخش از: موسسه فرهنگی هنری آوازی نو

 

اجرای دوم:

متن ترانه:

 

بَرَد آرام ِ دلم، یار دلارام، کو؟ آن که آرام بَرَد، ز دلم آرام، کو؟

آن که آرام بَرد، عشق من و جان، کو؟ آن که عاشقش شدم، جانان جانان، کو؟

وای، وای، وای، دل من، شده عاشق نگاش! وای که نمی دونستم، می شم پریشون چشاش

وای، وای، وای، دل من، شده دیوونه ی اون، دل دیوونه ی من، اسیر مست موی اون

وای، وای، وای، دل من، شده عاشق نگاش! وای که نمی دونستم، می شم پریشون چشاش

وای، وای، وای، دل من، شده دیوونه ی اون، دل دیوونه ی من، اسیر مست موی اون

 

من، یه حسّ عاشقانه در تو، تو، یه عشقی جاودانه در من

من، بی یال و پَرم بدون رؤیات، بی تاج سرم بدون دنیات

من با تو خوشم، که بیقراره دلم، من با تو خوشم، آروم نداره دلم، بیقرارتم یار

من با تو خوشم، که بیقراره دلم، من با تو خوشم، آروم نداره دلم، بیقرارتم یار

وای، وای، وای، دل من، شده عاشق نگاش! وای که نمی دونستم، می شم پریشون چشاش

وای، وای، وای، دل من، شده دیوونه ی اون، دل دیوونه ی من، اسیر مست موی اون

وای، وای، وای، دل من، شده عاشق نگاش! وای که نمی دونستم، می شم پریشون چشاش

وای، وای، وای، دل من، شده دیوونه ی اون، دل دیوونه ی من، اسیر مست موی اون

من با تو خوشم، که بیقراره دلم، من با تو خوشم، آروم نداره دلم، بیقرارتم یار

من با تو خوشم، که بیقراره دلم، من با تو خوشم، آروم نداره دلم، بیقرارتم یار

نشانه ها:

 

ترانه سرا: حمید هیراد

ترانه خوانان: حمید هیراد – گروه پازل

ترانه سازان: گروه پازل

تنظیم کننده موسیقی: حمید هیراد

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی

پخش از: موسسه فرهنگی هنری آوازی نو