دلبر

متن ترانه:

 

از همیشه به تو وابسته ترم من، از تموم عاشقها خسته ترم من

من رو سمتت می کشونی، کم آوردم، دل دیوونه ام رو همرام نیاوردم

من حسابم با تو صافه، دیگه بس کن، یه کم اخلاقهای تندت رو عوض کن!

من رو سمتت می کشونی، بیقرارم، دیگه اعصابش رو، جون تو ندارم

زده به سرم، دلبر، نازت رو برم، دلبر، با تو مثل بچه تخسهام، دلبر، دیوونه ترم دلبر

زده به سرم، دلبر، نازت رو برم، دلبر، با تو مثل بچه تخسهام، دلبر، دیوونه ترم دلبر

 

تا همیشه عشق تو، مونده توی قلبم، خیالت راحت ،عوض نمی شه حرفم

تو رو به این سادگیها، به دست نیاوردم، آخه تو جون منی، نباشی من مُردم

من حسابم با تو صافه، دیگه بس کن، یه کم اخلاقهای تندت رو عوض کن!

من رو سمتت می کشونی، بیقرارم، دیگه اعصابش رو، جون تو ندارم

زده به سرم، دلبر، نازت رو برم، دلبر، با تو مثل بچه تخسهام، دلبر، دیوونه ترم دلبر

زده به سرم، دلبر، نازت رو برم، دلبر، با تو مثل بچه تخسهام، دلبر، دیوونه ترم دلبر

 

زده به سرم، دلبر، نازت رو برم، دلبر

 

از همیشه به تو وابسته ترم من، از تموم عاشقها خسته ترم من

من رو سمتت می کشونی، کم آوردم، دل دیوونه ام رو همرام نیاوردم

من حسابم با تو صافه، دیگه بس کن، یه کم اخلاقهای تندت رو عوض کن!

من رو سمتت می کشونم، بیقرارم، دیگه اعصابش رو، جون تو ندارم

زده به سرم، دلبر، نازت رو برم، دلبر، با تو مثل بچه تخسهام، دلبر، دیوونه ترم دلبر

زده به سرم، دلبر، نازت رو برم، دلبر، با تو مثل بچه تخسهام، دلبر، دیوونه ترم دلبر

نشانه ها:

 

ترانه خوان: پارمیس

ترانه ساز: امیر عرشیا

تنظیم کننده موسیقی: امیر عرشیا

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2017 میلادی