دلخوشم

متن ترانه:

من با خیالت دلخوشم، از خواب بیدارم مکن! محروم از رؤیای خود، در این شب تارم مکن!

در عشق تو دیوانه ام، با خویش هم بیگانه ام، از اینکه هستم بیشتر، دیگر گرفتارم مکن!

من بی تو یعنی مُردگی، آوارگی، سرخوردگی، مانند برجی بی رمق، بر خویش آوارم مکن!

 

باید فراموشت کنم، یا رو به آغوشت کنم؟ بین دوراهی باز هم، گمراه و ناچارم مکن!

با اخم های نا بجا، هر لحظه، هر دم، هر کجا، این قدر تشویشم مده! این قدر آزارم مکن!

رؤیای شیرین مرا، با تلخکامی زهر کن! با خشم ویرانم کن و، با چشم انکارم مکن!

در این شب بی خانگی، با تکیه بر دیوانگی 

سر می کنم با زندگی، ای عشق، هشیارم مکن!

 

من با خیالت دلخوشم، از خواب بیدارم مکن! محروم از رؤیای خود، در این شب تارم مکن!

نشانه ها:

ترانه سرا: فریبا صفری نژاد

ترانه خوان: داریوش اقبالی

ترانه ساز: کیوان رجبی

تنظیم کننده آهنگ: علی مهراسبی

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2017 میلادی