دلم می خواد

متن ترانه:

دلم می خواد که روزی صد هزار بار، بهت بگم دوستت دارم عزیزم

دلم می خواد که عمر و زندگیم رو، به پای عشق خوب تو بریزم

دلم می خواد که از لبهای گرمت، گلهای سرخ بوسه رو بچینم

دلم می خواد جواب دوست دارم رو، توی چشم های قشنگ تو ببینم

دلم می خواد جواب دوست دارم رو، توی چشم های قشنگ تو ببینم

دلم می خواد که روزی صد هزار بار، بهت بگم دوستت دارم عزیزم

دلم می خواد که عمر و زندگیم رو، به پای عشق خوب تو بریزم

 

خدایا، خدایا!

این دل دیوونه رو از من نگیر، بذار بمونم توی دستهاش اسیر!

قهر و جدایی رو به یادش نیار، نقش فراموشی به قلبش نذار!

توی خواب و بیداری صداش می کنم، هستیم رو فرش زیر پاش می کنم

دلم می خواد که روزی صد هزار بار، بهت بگم دوستت دارم عزیزم

دلم می خواد که عمر و زندگیم رو، به پای عشق خوب تو بریزم

 

دلم می خواد که از لبهای گرمت، گلهای سرخ بوسه رو بچینم

دلم می خواد جواب دوست دارم رو، توی چشم های قشنگ تو ببینم

دلم می خواد جواب دوست دارم رو، توی چشم های قشنگ تو ببینم

دلم می خواد که روزی صد هزار بار، بهت بگم دوستت دارم عزیزم

دلم می خواد که عمر و زندگیم رو، به پای عشق خوب تو بریزم

 

خدایا، خدایا!

این دل دیوونه رو از من نگیر، بذار بمونم توی دستهاش اسیر!

قهر و جدایی رو به یادش نیار، نقش فراموشی به قلبش نذار!

توی خواب و بیداری صداش می کنم، هستیم رو فرش زیر پاش می کنم

دلم می خواد که روزی صد هزار بار، بهت بگم دوستت دارم عزیزم

دلم می خواد که عمر و زندگیم رو، به پای عشق خوب تو بریزم

……….

نشانه ها:

ترانه سرا: هما میرافشار

ترانه خوان: هایده / عصومه دده بالا

ترانه ساز: محمد حیدری

زمان اجرا: 1355 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / بزمی 12 – کلتکس ریکوردز

اجرا در برنامه رنگارنگ تلویزیون ملی ایران

زمینه نوشته پیوسته: