دلم می خواد

متن ترانه:

 

دلم می خواد که روزی صد هزار بار، بهت بگم، دوستت دارم عزیزم

دلم می خواد که عمر و زندگیم رو، به پای عشق خوب تو بریزم

دلم می خواد که از لبهای گرمت، گلهای سرخ بوسه رو بچینم

دلم می خواد جواب دوست دارم رو، توی چشمهای قشنگ تو ببینم

دلم می خواد جواب دوست دارم رو، توی چشمهای قشنگ تو ببینم

دلم می خواد که روزی صد هزار بار، بهت بگم، دوستت دارم عزیزم

دلم می خواد که عمر و زندگیم رو، به پای عشق خوب تو بریزم

 

خدایا، خدایا

این دل دیوونه رو از من نگیر، بذار بمونم توی دستهاش اسیر!

قهر و جدایی رو به یادش نیار، نقش فراموشی به قلبش نذار!

توی خواب و بیداری صداش می کنم، هستیم رو فرش زیر پاش می کنم

دلم می خواد که روزی صد هزار بار، بهت بگم، دوستت دارم عزیزم

دلم می خواد که عمر و زندگیم رو، به پای عشق خوب تو بریزم

دلم می خواد که از لبهای گرمت، گلهای سرخ بوسه رو بچینم

دلم می خواد جواب دوست دارم رو، توی چشمهای قشنگ تو ببینم

دلم می خواد جواب دوست دارم رو، توی چشمهای قشنگ تو ببینم

دلم می خواد که روزی صد هزار بار، بهت بگم، دوستت دارم عزیزم

دلم می خواد که عمر و زندگیم رو، به پای عشق خوب تو بریزم

دلم می خواد که روزی صد هزار بار، بهت بگم، دوستت دارم عزیزم

دلم می خواد که عمر و زندگیم رو، به پای عشق خوب تو بریزم

نشانه ها:

 

ترانه سرا: هما میرافشار

ترانه خوانان: گروه همخوانان (دختر)

ترانه ساز: محمد حیدری

زمان اجرا: 1355 هجری خورشیدی

 

زمینه نوشته پیوسته: